Videographer Tal Haim
Tel Aviv, Israel
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Tal Haim Films-Wedding ShowReel 2015

Tal Haim | Films
www.tal-pro.co.il
050-9353335
www.facebook.com/tal.pro.co.il
www.facebook.com/Wedding.DSLR

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập